We, the Post-Soviet Peace Initiative, reject any forms of pressure, such as violence, isolation, blockade and call to open the Lachin Corridor. We also call the governments to solve all the problems and issues at the negotiating table. Humanitarian catastrophe in Nagorno-Karabakh is imminent. Act now. #OpenTheRoadToPeace #WeAreThePigeon

Biz, Postsovet Sülh Təşəbbüsü [Post-Soviet Peace Initiative] olaraq, zorakılıq, təcrid, blokada kimi istənilən təzyiq formasını rədd edirik və Laçın dəhlizini açmağa çağırırıq. Həmçinin hökümətləri bütün problem və məsələləri danışıqlar masası arxasında həll etməyə səsləyirik. Dağlıq Qarabağda humanitar fəlakət yaxınlaşır. Dərhal hərəkətə keçin.

#OpenTheRoadToPeace #WeAreThePigeon

Մենք՝ Հետխորհրդային խաղաղություն նախաձեռնության [Post-Soviet Peace Initiative] անդամները, մերժում ենք ճնշումների յուրաքանչյուր տարբերակ, ինչպիսիք են բռնությունը, մեկուսացումը, շրջափակումը և կոչ ենք անում բացել Լաչինի միջանցքը։ Մենք նաև կոչ ենք անում կառավարություններին լուծել բոլոր խնդիրները բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած է հումանիտար աղետի եզրին։ Գործե՛ք հիմա։ #OpenTheRoadToPeace #WeAreThePigeon

Postsovyet Barış İnisiyatifi [Post-Soviet Peace Initiative] olarak biz, şiddet, tecrit, abluka gibi her türlü baskıyı reddediyor ve Laçin Koridoru'nu açma ve hükümetlerin tüm sorunları müzakere masasında çözmeleri çağrısında bulunuyoruz. Dağlık Karabağ'da insani felaket kapıda. Hemen harekete geçin.

#OpenTheRoadToPeace #WeAreThePigeon

Мы, Постсоветская мирная инициатива [Post-Soviet Peace Initiative], отвергаем любые формы давления - насилие, изоляцию, блокаду, и призываем открыть Лачинский коридор. Мы также обращаемся с призывом к правительствам решать все проблемы за столом переговоров. В противном случае гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе неминуема. Действуйте немедленно. #OpenTheRoadToPeace #WeAreThePigeon

Author of the picture: Сергей Корсун, «Миру мир» (Sergey Korsun, “Peace to the world”) 2022